Onze missie is het organiseren van kinder/wijkactiviteiten in al haar facetten en de vrijwilligers die dit mede mogelijk gaan maken daar waar kan ondersteunen in deze inspirerende uitdaging voor de wijk.

Kortom stichting Maaspoort wil de wijk Maaspoort en haar inwoners bieden wat momenteel het hardste nodig is, een toekomst met leuke activiteiten. Ons motto is; Wie werkt met kinderen, bouwt aan de toekomst!

Doel van de Stichting is om een concrete bijdrage te leveren aan de activiteiten in de wijk Maaspoort, het verrijken van en inspireren van iedereen maar in het bijzonder de ouders en familie van de kinderen in de wijk. Dit allemaal door middel van:

  • het opwekken en stimuleren van belangstelling voor Stichting Maaspoort Kids en de activiteiten
  • het aanvragen van subsidies om de activiteiten met aanvulling van sponsorgelden structureel uit te kunnen blijven voeren
  • sponsoren werving in de wijk en omgeving en deze sponsoren vervolgens toe te kennen en ter beschikking te stellen aan de activiteiten
  • het mogelijk maken voor de Stichting Maaspoort Kids om professioneel en spraakmakend met de activiteiten naar buiten te treden
  • andere vormen van actieve ondersteuning t.b.v. de activiteiten en al wat bevorderlijk kan zijn, alles in de meest brede zin van het woord

Concrete doelgebieden

Op welke gebieden kan en wil de stichting concrete haar bijdrage leveren?

  • Vrij toegankelijke culturele activiteiten voor kinderen en het hele gezin
  • Stimuleren en ondersteunen van activiteiten
  • Zinvolle bijdrage leveren aan activiteiten

Vrij toegankelijke culturele activiteiten voor kinderen en het hele gezin

De activiteiten zullen vrij toegankelijk zijn waardoor ook mensen met een beperkte financiële draagkracht in staat zijn deel te nemen. De stichting Maaspoort Kids streeft ernaar om zoveel mogelijk cultuuractiviteiten te laten plaatsvinden in de wijk. Daar waar het mogelijk is en afhankelijk van de bijdrage die het verenigingsleven of andere organisaties willen bieden zal er ruimte geboden worden aan sport en spel.

Stimuleren en ondersteunen van activiteiten

Door het jaar heen zullen er in samenspraak met de lokale mediasite Maaspoortnieuws activiteiten worden gepromoot en aangejaagd, de stichting zal een actieve bijdrage leveren op het gebied van facilitering en ondersteuning.

Zinvolle bijdrage leveren aan activiteiten

Indien daartoe voldoende mogelijkheden zijn wil de stichting graag een financiële of materiële bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten middels een teambuilding weekend, certificering EHBO reanimatie etc.