Huisreglement

CoderDojo ‘s-Hertogenbosch wordt volledig door vrijwilligers opgezet. Daarom is een goede voortgang van CoderDojo ‘s-Hertogenbosch afhankelijk van alle mentoren, vrijwilligers, sponsors of supporters en betrokkenen zich houden aan dit reglement. De organisatoren zullen deze regels handhaven tijdens de activiteiten. Wij verwachten een goede samenwerking van alle betrokkenen om een veilige omgeving voor iedereen te kunnen garanderen. Betrokkenen die zich niet aan deze regels houden kunnen de toegang tot activiteiten geweigerd worden door de organisatoren zoals zij nodig achten.

1) Registratie / Aanmelding

Iedere deelnemer dient zich voor elke activiteit te registreren. Dit is voor jouw en onze veiligheid en tevens om ons aan de maximum capaciteit te kunnen houden. Registratie gebeurt aan de hand van het bekend gemaakte middel voor de betreffende activiteiten (doorgaans via EventBrite). Deelnemers zonder ticket kan de toegang tot de dojo ontzegd worden. Wij zouden graag iedereen toe willen laten maar hebben slechts beperkte capaciteit en werken op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het is niet toegestaan om gasten mee te brengen die niet vooraf geregistreerd zijn.

2) Wees op tijd

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent uit respect voor de vrijwilligers die hun vrije tijd toewijden aan CoderDojo ‘s-Hertogenbosch. Mocht je later komen dan kan het zijn dat je de toegang tot de dojo ontzegd wordt of dat je bepaalde instructies niet meer krijgt. Dreig je te laat te komen of ben je geheel verhinderd van deelname, dan vertrouwen wij erop hier tijdig bericht van te krijgen zodat wij de plek door anderen kunnen laten in nemen.

3) Veiligheid en Ouderdienst

Wij kunnen én willen geen verantwoordelijk dragen over de deelnemende kinderen, de vrijwilligers zijn immers niet geschoold in omgang met kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat er altijd ouders aanwezig blijven tijdens de activiteiten. Tijdens de registratie wordt er gevraagd hoeveel ouders er aanwezig blijven. Mocht dit aantal te laag zijn dan kunnen wij altijd, op willekeurige manier aan ouders vragen om tóch bij de dojo te blijven. Wij streven naar een verhouding van 1 ouder per 5 kinderen. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname van een kind te weigeren als ouders zich niet inzetten voor de ouderdienst. Al onze vrijwilligers zijn op de hoogte van ons Protocol Veiligheid en leven deze zo zorgvuldig mogelijk na. In geval van calamiteiten of ernstig letsel kan er een dokter of ambulance gebeld worden.

4) Locatie Opruimen

Wij zijn sterk afhankelijk van de ruimte(s) die gratis tot onze beschikking gesteld worden door derden. Daarom is het noodzakelijk dat we deze altijd netjes achter laten. Materiaal – Houd rekening met materiaal dat gebruikt wordt. Let op met eten en drinken bij laptops. Ga vooral voorzichtig om met geleend materiaal zodat anderen er een volgende keer ook plezier van kunnen hebben. Hou ook een oogje in het zeil m.b.t. diefstal of vandalisme.

5) Acquisitie

Agressieve recruiting, marketing van commerciële goederen, apps, services zijn strikt verboden bij de activiteiten van CoderDojo ‘s-Hertogenbosch. Neem hiervoor a.u.b. contact met ons op om toestemming te verkrijgen. Je mag als ouder persoonlijke begeleiding, lessen of een andere diensten van de vrijwilligers vragen buiten onze activiteiten om, maar dit mag niet verbonden zijn met CoderDojo ‘s-Hertogenbosch. Wij, ‘CoderDojo ‘s-Hertogenbosch’, geven géén persoonlijke lessen, workshops en / of begeleiding.

6) Gedragscode

Wij willen dat alle betrokkenen een leuke en bevredigende ervaring hebben. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij respect en beleefdheid naar de andere aanwezigen uitstralen tijdens de activiteiten van CoderDojo ‘s-Hertogenbosch. CoderDojo ‘s-Hertogenbosch is toegewijd om een intimidatie-vrije ervaring voor iedereen neer te zetten, ongeacht iemands geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, ras of religie. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie tijdens onze activiteiten. Alle communicatie moet geschikt zijn voor een professioneel publiek inclusief mensen van verschillende achtergronden. Seksueel getint taalgebruik en/of seksueel getint beeld is niet geschikt voor enige activiteit. Wees aardig voor anderen. Beledig anderen niet. Onthoud dat intimiderende, seksuele, racistische en/of beledigende grappen niet getolereerd worden. Wij, ‘CoderDojo ‘s-Hertogenbosch’ zijn niet aansprakelijk voor enige activiteiten inclusief communicatie of transacties die buiten onze activiteiten plaatsvinden.

7) Portretrecht

CoderDojo ‘s-Hertogenbosch gebruikt foto’s en video’s om activiteiten vast te leggen en te promoten. Iedereen die bij onze dojo aanwezig is kan op foto’s en/of video’s staan die gebruikt worden op de website, social media of andere publieke kanalen. Bij bezoek aan CoderDojo ‘s-Hertogenbosch, geef je toestemming om gefilmd / gefotografeerd te worden en dat dit gepubliceerd, tentoongesteld, of gereproduceerd wordt en / of het materiaal gebruikt kan worden voor publieke relaties, of andere doeleinden door CoderDojo ‘s-Hertogenbosch. Je doet afstand van alle rechten die je hebt om claims voor betaling of royalties in verbinding met alle tentoonstellingen of publicaties van deze materialen, ongeacht het doel of sponsoring van deze publicatie. Als je zelf (of jouw kind) niet wilt dat je op enige opname te zien bent, geef dit dan aan bij degene die op dat moment de opnames aan het maken is. Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je (of jouw kind) niet op beeld vastgelegd wordt.

8) Eigen Risico

Deelname en bezoeken van CoderDojo ‘s-Hertogenbosch geschied altijd op basis van eigen risico. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van materiële of lichamelijke aard.